It-rådgivning, projekt- og procesarbejde
Banner
ForiT ApS
Byagervej 36A
8330 Beder

Mobil: 20 41 61 75

Artikel

Baggrunden for artiklen er erfaringer, som jeg har gjort over en årrække i så forskelligeartede organisationer som it-virksomheder og it-afdelinger, el-distributionsselskaber og undervisningsinstitutioner.

Inden for opgaveløsning skelnes der ofte mellem enkle opgaver, der løses af basisorganisationen og meget omfattende opgaver, hvor man danner en midlertidig organisation, kaldet et projekt for at løse den pågældende opgave.

Det er imidlertid min erfaring, at der findes en tredje opgavetype, der falder mellem standardtyperne opgave og projekt, og at denne tredje opgavetype ofte giver anledning til et betydeligt ressourceforbrug – i visse tilfælde større ressourceforbrug samlet set end opgaver og projekter, og at organisationer slet ikke eller kun i ringe grad har metoder og værktøjer til at styre netop denne tredje opgavetype, der i det følgende betegnes kompleks opgave.

Læs artiklenCertificeringer

Siden efteråret 2008 har Søren Chr. Sørensen erhvervet følgende certificeringer:

CMMI Competence Maturity Model Integrated (2008)
PRINCE2 Foundation (2009)
PRINCE2 Practitioner (2009)
SCRUM Master (2008)

For at se certifikaterne klik på linien.