It-rådgivning, projekt- og procesarbejde
Banner
ForiT ApS
Byagervej 36A
8330 Beder

Mobil: 20 41 61 75

Kunder

  ForiT´s kunder kan inddeles i 4 segmenter:
  • Energi- og forsyningsselskaber
  • Private virksomheder
  • Kommuner og regioner
  • Undervisningsinstitutioner

  Der findes referenceliste over alle gennemførte kundeopgaver samt beskrivelser af udvalgte kundeopgaver.

Energi- og forsyningsselskaber

Energi- og forsyningsselskaber omfatter distributionsselskaber indenfor gas, el, vand og varme.
Ydelserne til dette segment er beskrivelse og optimering af forretningsprocesser, etablering af projekt-, program-, portefølje- og opgavestyring.
It-anskaffelser: behovsopgørelse, system- og leverandørvalg, EU udbudsforretninger samt kontraktindgåelse (K01 mfl.) Implementering af it-systemer, samt projektledelse i forbindelse med disse ydelser.

Private virksomheder

Private virksomheder omfatter primært større handels-, produktions- og servicevirksomheder.
Ydelserne til dette segment er beskrivelse og optimering af forretningsprocesser, lønsomheds (cost/benefit)-beregninger på it-projekter, it-anskaffelser: behovsopgørelser, system- og leverandørvalg, udbudsforretninger samt kontraktindgåelse, og implementering af it-systemer samt projektledelse i forbindelse med disse ydelser.

Kommuner og regioner

Ydelserne til dette segment er it-anskaffelser og implementering af it-systemer samt projektledelse i forbindelse med disse ydelser.
Desuden implementering af forretningsprocesser pimært indenfor forsyning, miljø og teknik områderne.

Undervisningsinstitutioner

Undervisningsinstitutioner omfatter primært UC´er, professionshøjskoler og servicefællesskaber.
Ydelserne indenfor dette segment er primært samordning af idégrundlag og it-strategi, udarbejdelse af it-strategier, organisering af it-arbejdet, herunder samspil mellem it-organisation og brugerne samt udarbejdelse af ydelsesbeskrivelser og it-handlingsplaner.